Dragii mei, vă invit să citiţi al-4-lea un volum din colecţia online Cititor de proză şi primul volum din anul 2011. Este vorba de volumul "Undeva, un poet...", poeme alese de Valentina Becart.
Citiţi mai jos un text de prezentare, pus la dispoziţie prin amabilitatea doamnei Valentina Becart:


"Cele 128 de poeme, care exprimă liniile de forţă ale creaţiei sale de până acum, îi definesc cu claritate crezul moral şi concepţia sa filosofică despre existenţă şi rolul artei poetice în exprimarea fiinţei umane, mai ales în definirea menirii şi identităţii spirituale a poetului ca fiinţă visătoare, dar şi responsabilă. Repertoriul său tematic, de factură existenţialist-fenomenologică, cu multe trăsături romantice, se revendică de la sfera imaginarului în care poeta caută o cale mai sigură spre valorile morale ale unei lumi agitate şi nesigure, în care artistul să-şi poată găsi liniştea existenţială, să poată visa şi crea în parametrii civilizaţiei mileniului III. Cântînd cu predilecţie tristeţea şi dramele, unora li s-a părut că poeta este iremediabil o elegiacă, ceea ce nu este decât o aparenţă înşelătoare. Valentina Becart nu glosează suferinţi închipuite, tristeţi imaginare. Ea procedează ca şi renascentistul francez Michel Montaigne, exprimându-se pe sine, exprimă lumea. In sufletul său generos se cuibăresc durerile, dar şi bucuriile timpului. In poezii ca: „Un singur Paradis”, „Sub bolta timpului”, „Spre lumina fericirii”, „Spaima orelor”, „Ruga unui poet”, „Mâna care scrie”, se conturează crezul său despre sine şi despre rostul poetului, temerile şi îndoielile provocate de existenţă. In alte poeme ca: „Iubire, suflet de zăpadă”, „La uşa ta”, „Şi mâine e o zi”, „Ninge peste primăvara noastră” ş.a îşi cîntă cu exaltare juvenilă, ca într-o zi de sărbătoare, bucurile efemere, convertite în simboluri ale vieţii. Chiar dacă poeta nu găseşte totdeauna răspunsuri satisfăcătoare la întrebările chinuitoare „de la adăpostul nopţii”, pe care le pune lumii sau sieşi cu privire la viată, moarte, eternitate (timp), creaţie, destin, iubire ş.a., nu disperă şi nu eşuează în forme de agnosticism, pesimism, misticism sau în fatalism; este o fire cu inteligenţă jucăuşă, cu o sensibilitate rafinată şi are ochii permanent deschişi nu spre abisalul căderilor, ci spre orizonturile înnălţătoare de la care, cu un optimism prudent, aşteaptă „surprizele” destinului... Poetă înnăscută, cu un înalt simţ civic şi moral, are un discurs liric fără sincope, care dă drumul versului să curgă cu o uşurinţă naturală, comparabilă cu rubaiatele arabe şi cu poezia renascentistă, iar prin stilul său modern , dar măsurat şi controlat de bunul gust, îl pune pe cititor în postura de visător şi coparticipant la ideaţia poetică. Poezia sa, în cea mai mare parte, deşi construită în note grave pe un portativ filosofic, este uşor de citit, de înţeles şi de trăit, ceea ce limpezeşte sensurile mesajului, înlesneşte comunicarea şi o face rezistentă la curgerea timpului. Se poate spune că este o poezie cu reale calităţi estetice, cu mesaj militant, subtilă şi intelectuală, motiv pentru care unele poezii circulă deja în spaţiul virtual, intern şi extern, sub numele de „poeziile Valentinei”, făcînd din poetă o legendă populară."
Prof.univ.dr.Mihai Păstrăguş

Detalii:
Coordonatorul colecţiei şi redactor de carte: Emanuel Pope;
Tehnoredactare: Maia Martin, Valentina Becart;
Ilustraţie: Liliana Năstas Brătescu;
Grafica colecţiei: Maia Martin http://maiamartindigital.weebly.com/

Lectură plăcută!
Maia Martin
6 ianuarie 2011Leave a Reply.free counters
http://www.netvibes.com/cititor-de-proza http://cititordeproza.ning.com/  http://falezedepiatra.net/ http://colectiacititordeproza.weebly.com/index.html

 http://cititordeproza.wordpress.com/ http://cititordeprozagallery.weebly.com/ http://frecventacititordeproza.blogspot.com/ http://protectiaconsumatoruluideliteraturacontemporana.wordpress.com/

 http://cititordeprozalink.weebly.com/ http://cititordeproza.blogspot.com/ http://cititordeproza.toateblogurile.ro/ http://maiamartin.weebly.com/